Pacientove pravice

ODGOVORNA OSEBA ZA SPREJEMANJE IN OBRAVNAVO ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V MEDICINSKEM CENTRU ŠALARA:

Luana Vodopija, Administratorka v prostorih Medicinskega centra Šalara.
Obrtniška ulica 30, 6000 Koper

Pritožbe lahko posredujete:

Vse pritožbe bodo obravnavane v skladu z določili Pravilnika o reševanju pritožb Medicinskega centra Šalara, ki je na vpogled v prostorih Medicinskega centra Šalara

ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC

Zastopnik pacientovih pravic pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Pacient se lahko v primeru, ko ni zadovoljen z obravnavo, obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah - ZPacP, (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17)

Zastopnica pacientovih pravic za obalno kraško območje:

JOŽICA TROŠT KRUŠEC, mag. prava Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Koper, Vojkovo nabrežje 4A, Koper

Naročanje:

e-naslov: jozica.trost@nijz.si

telefon: 05 663 08 41

Ponedeljek – petek (8.00 - 14.00)

Uradne ure za naročene stranke:

Sreda od 15.30 do 20.00

Petek od 14.30 do 21.30

Uradne ure preko tel. š.t. 041 667 501:

Ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00